O clube a Pravidlá-Povinné čítanie každého (budúceho) člena

Club je zameraný na (virtuálny) chov najrozličnejších druhov, plemien, sfarbrbení. Na začiatku si každý člen vymyslí jedno zvieratko, vytvorí jeho portrét a životopis. Rovnako si vymyslí/riaditeľka určí svoju prezývku a člen si vytvorí svoj životopis. Každý deň bude zapisovať činnosti zvieratka do zápisníka, ktorý mu riaditeľka vytvorí na tomto webe. Vždy 20.dňa danného mesiaca si riaditeľka prečíta denník zvieratka a určí koľko Grassov na mesiac dostane. Grassy sú bonusové platidlá, za ktoré člen môže kúpiť bonusové predmety (napr.miska, obojok, sedlo,...). Bonusové predmety sa budú nachádzať v Grass market-e. Peňazí na stravu má každý nekonečno, ale ak riaditeľka zistí, že svoje zvieratko prekrmuje, nekúpe,...môže dostať vylúčenie z clubu na dobu neurčitú. Ak člen postúpi do vyššieho levelu získa bonusy, grassy a iné super veci. Ak člen postúpi do levelu 15 má možnosť získať druhé zvieratko. Takisto sa každý mesiac robí rebríček najlepších chovateľov, najlepších v počte Grassov atď. Člen môže získať Grassy aj v súťažiach, ktorých bude mnoho. Do clubu môže vstúpiť každý s fantáziou a láskou k zvieratám. Prihlášky odosielajte na e-mail: emma@bajus.eu.

Prihláška

Prihlášku odošlite na e-mail: emma@bajus.eu! Vyplňte nasledujúce údaje: Váš životopis: meno, prezývka, vek, mail, záľuby, web (ak máte), heslo (nebude zobrazené ani nič podobné), domáce zvieratko (ak máte), povaha. Životopis vášho zvieratka: meno, druh (napr. pes, slon, had,...), plemeno (ak má), pohlavie, vek, matka a otec (meno), čistokrvnosť (áno/nie ak nie napíšte s čím skrížený/á), povaha