Krajina snov

Autor: MeeA

Počet kapitol: ?

Počet zverejnených kapitol: 2 (a prológ)

Stav: píšem

hlavné postavy: Olívia, Zoe, Daniel, Ewel, otec Olívii, Mike, Alexsis, Wily, Twi,...

Charakter: fantasty, sny, hrdinka, záchrana, čarovná ríša,...

Poznámka autora: Text nekopírovať! Oddelovače by www.g-r-a-f-i-k-a.blog.cz...